Stichting The Voice

Kerkelijke gemeenschap Shalom Yeshua is verbonden aan stichting The Voice.

help

Informatie:

KvK nr.: 41146791
KvK RSIN nr.: 802152399
Bankrek.nr.: NL60ABNA0521947944

Postadres:
Lijsterbeslaan 91
2612 TX Delft

Telefoonnummer: 0613379800
Doelstelling Stichting:
Het bereiken van mensen met het Evangelie van Jezus Christus door middel van evangelisatie; en het beginsel van eenheid van kerken, beginnend bij verzoeneing met Israel, kerken, vrije groepen en personen.

Het is een stichting met uitsluitend een ideeel oogmerk. De stichting heeft daartoe als grondslag de Bijbel als Gods Woord en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Hoofdlijn beleidsplan:
a. Het trainen in persoonlijke evangelisatie
b. Het vertonen van christelijke- en opbouwende films
c. Het organiseren van christelijke muziek- en sing in avonden
d. Het in stand houden van ruimten ten behoeve van evangelisatie en kerkelijk gemeente werk

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter/Directeur: M.G. Meijer
Penningmeester : J.J. La Porte. Secretaris: Mevr. E. Meester

Bestuurders: zijn de namen van de kerkbestuurders van ‘Gemeenschap Shalom Yeshua’ , zoals vermeld op deze website.

Beloningsbeleid:
De Stichting werkt voornamelijk met vrijwilligers. De bestuurders en vrijwillige medewerkers van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Eventuele onkosten worden wel vergoed.

Actuele activiteiten:
Het verzorgen en steunen van wekelijkse samenkomsten in de maand voor ‘Shalom Yeshua’ te Delft.

————–

anbi_drukwerk_voorbeeld

Stichting The Voice is ANBI gerechtigd

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s