Agenda

Sjalom gemeente van Yeshua.

2 Johannes 1: 1 – 12.
Een kort briefje met een ingrijpende inhoud:
V 7. Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen die niet belijden dat Yeshua Ha Masijach in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist:

25-5-2019 De Sidra van deze Sjabbat heet;
Be-choekotai. in mijn inzettingen
Thora lezing: Leviticus 26: 3 – 27: 34.
Haftara lezing: Jeremia 16: 19 – 17: 14.
Beriet Ha Da Sja lezing: Lukas 4: 14 – 44.
Sidra. broeder Jeroen.
​Spreker broeder Martin.
Liederen broeder Jan Jaap.

Mededelingen.
De Sidra van Sjabbat 1 juni 2019 heet;
Be – midbar. In de woestijn.
Tora lezing: Numeri 1: 1 – 4: 20.
Haftara lezing: Hosea 2: 1 – 22.
Beriet Ha Da Sja lezing: Johannes 14: 15 – 27.
Spreker niet ingevuld.
Liederen Broeder Kees. .

Gebed.
Wat fijn dat zuster Ingrid J L. Sjabbat weer in de dienst kon zijn, houd haar echter vast in gebed.
Gebed voor Tieneke haar gezondheid en de zorg voor Natalie en haar 4 kinderen.
Gebed voor Israël en de leiding voor de voorgaande broeders om wijsheid in de vaak moeilijke omstandigheden daar. Voor bescherming van de gemeenten en voor elkaar.
Ook graag voor meer wijsheid en inzicht voor het team. Jan Jaap, Kees, Jan, Emma en Martin.
Er wordt in Pillar Of Fire veel goed werk verzet waar de tegenstander niet blij mee is, graag gebd hier voor om wijsheid en bescherming, wat trouwens de helle geloofsgemeenschap in deze tijd hard nodig heeft: Voor de kinderen in nood door oorlog, mishandeling, ziekten en kinderen die een moeder of vader onthouden wordt door wetten en bepalingen die de Eeuwige een gruwel zijn met alle gevolgen van dien! Vele lopen naar hun vader of moeder te zoeken die zij niet kennen:
Bven al dat zij hun Heiland mogen vinder!

​Gods liefdevolle zegen van harte toegewenst.
Jan Jaap,
Kees,
Jan,
Emma
en Martin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s