Agenda

Er is om de week,in de oneven weken,op maandagavond,bijbelstudie bij zr.Ingrid in Delft.

Inloop: 19.30   Aanvang: 20.00-22.00   Voor verdere informatie en adresgegevens kunt u contact opnemen met: zr.Ingrid   06-18660158   of br.Martin  06-13379800

Graag wil ik jullie uitnodigen om met ons het Bazuinenfeest te vieren in Woerden. Dit is het Bijbelse feest van trompetten en dit jaar is heel speciaal omdat dit wellicht het einde van het Jubel jaar is en Israel 70 jaar is geworden. Het is heel bijzonder hoe God dit feest weer op ons hart heeft gelegd en dat we het kunnen vieren ter ere aan de Messias van Israel Yeshua, de Koning der Koningen die binnenkort komt. Op het Bazuinenfeest blazen we 100 keer op de Shofar om alvast te oefenen op Zijn komst, zodat we altijd klaar zijn. We hopen van harte dat jullie met ons dit prachtige feest kunnen vieren. Hieronder vinden jullie meer informatie erover en in de bijlage is de brochure. De kaartjes kunnen worden besteld via http://www.Events4Christ.nl Kunnen jullie deze uitnodiging ook doorsturen naar jullie achterban? Dit feest is een geweldige manier om mensen kennen te laten maken met de profetische betekenis van de Bijbelse feesten en vooral met Yeshua.Met de liefde van Yeshua, Jennifer en Eliahu Guetta Uitnodiging Bazuinenfeest – Rosh HaShana Kom op 9 september 2018 naar het Bijbelse Bazuinenfeest (Feast of Trumpets / Rosh HaShana). Het feest waarin we worden wakker geschud om ons klaar te maken voor Gods Glorie. Met het Bazuinenfeest vieren we de aankondiging van de terugkeer van de Messias en blazen we op de Sjofar om zijn bruid wakker te maken! Bijbels gezien is dit de dag van de aankondiging van Opwekking. De dag dat de Bruidegom komt om zijn bruid te halen, de dag dat doden zullen opstaan en de dag dat Koningen worden gekroond! Wat heeft het Bazuinenfeest dan precies met Jezus te maken? In de zevende maand was het einde van het oogstseizoen in Israël en dat werd ingeluid door een heilige dag van bazuingeschal. Deze dag staat in de Bijbelse kalender bekend als: “Yom Teruah” (Lev. 23:24), de dag dat Israël wordt ingezameld, en de eerste dag van het burgerlijk jaar in Israël (Rosh HaShana). Het Bazuinenfeest is het vijfde feest van de Heer en volgens velen is dit het volgende feest, dat de Messias zal vervullen, wanneer Jezus de hemelse oogst onder alle volken inzamelt, bij zijn wederkomst. Alle geheimen en verborgen zaken zullen daarbij aan het licht gebracht worden. Het Bazuinenfeest is het schaduwfeest van de aankondiging van de “terugkeer” van de Messias Jezus, het feest van Openbaringen! Paulus zegt: “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel.” (1 Thessalonicenzen 4:16). Het Bazuinenfeest is het grote feest van Jezus en we hopen het te vieren met allerlei denominaties van de kerk in eenheid bij elkaar. Bazuinenfeest is dus een ontzagwekkende dag. Maar het is ook een vreugdevolle dag. Want Bazuinenfeest is ook het feest van de kroning van de koning. Op deze dag schijnt David ook de Ark van het Verbond binnen te hebben gebracht in Jeruzalem, terwijl hij daarbij danste van vreugde. Het is de dag waarop Gods aanwezigheid naar ons toe komt! Dit brengt ontzag en diepe vreugde tegelijk… Waarom vieren we het Bazuinenfeest? We vieren dit feest om het hart van de bruid, de volgelingen van Jezus, voor te bereiden op zijn komst. We weten niet de exacte tijd, waarop Jezus als Bruidegom komt, maar op het Bijbelse Bazuinenfeest bereiden we ons samen daarop voor. Op het feest van de Bazuinen blazen we op de Sjofar als een alarm! Het is een oefening voor Zijn bruid, om ons klaar te maken, ons te reinigen en ons te keren naar God en onze zonden te belijden en een herinnering dat we altijd klaar moeten zijn voor die dag. Het is een dag van ontzag voor de Koning der Koningen, waarop we met liefde zingen voor Hem en waarop we ook elkaar liefhebben en zegenen. Deze avond wordt georganiseerd door Plant Hope Israel Ministries. Sprekers zijn Jennifer Guetta en Jan-Willem van den Bosch (genomineerd beste Shofar speler ter wereld). Tijdens de avond zullen we met verschillende sjofarblazers 100 keer op de sjofar (ramshoorn) blazen. De aanbidding zal geleid worden door Sefanja de Reuver en Conny Boon. Het Bazuinenfeest is een tijd van inkeer en ook van grote vreugde. Aan het begin aanbidden we de Heer en hebben we een tijd van inkeer en ons klaar maken voor de komst van koning. Wit is de kleur van het feest, omdat we als een bruid wit willen zijn als Hij komt. Omdat we vieren op deze dag dat God Goed is en zich houdt aan Zijn beloftes (na een lange droge zomer komt Zijn Glorie binnen!) is het ook een feest waarin we echt de goedheid van God vieren met grote vreugde, veel zoetigheid en lekkernij. Tussendoor zullen we uitleg geven over de betekenis van het feest. Aan het einde van het feest blazen we ook daad werkelijk de Laatste Bazuin, als oefening voor als Hij Komt. En daarna is er Israëlisch dansen, omdat dit de dag is dat David Danste voor Ark des Verbonds en al dansend God’s Glorie binnen bracht in Jerusalem! We vieren dit feest met volgelingen van Jezus uit allerlei verschillende kerken. Dit feest hoort niet bij een bepaalde kerk. Iedereen is welkom om in eenheid de Bijbelse feesten van de Messias Jezus te vieren! Welkom op het feest van onze Heer! Het Bazuinenfeest een prachtig een mooi begin van een nieuw jaar en aankondiging van de grote opwekking in Nederland, Europa, Israel en de wereld.

Wanneer? Zondag 9 september 2018, 18:30 – 22:30 uur

Waar? Het Baken, Beneluxlaan 3, Woerden

Kleding? Het liefst in witte kleren (ter voorbereiding op de hemelse bruiloft)

Kosten: 12 euro (incl. koffie, thee en koek) + 2 euro (administratiekosten events4christ) p.p.

7,50 euro (kinderen onder de 12 jaar) + 2 euro (administratiekosten events4christ) p.p.

Tickets: http://www.events4christ.nl

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s