Orde van Dienst

ordevandienst2

– Opening/Gebed
– Shema Israel, 10 geboden belijdenis
– Aanbidding, liederen
– Zegen over het Woord
– Prediking, Studie van het Woord, Parasha van de week
– Maaltijd des Heren
– Open/vrij gebed, Uitingen van de H. Geest, evt. gebed/zalving zieken
– Mededelingen
– Slotlied
– Aaronitische zegen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s