Geloofsverklaring

Messiaans-Belijdende geloofsbelijdenis, Gemeente `Shalom Yeshua´

Bijbel
Wij geloven dat de Bijbel, die bestaat uit de Tenach (Eerste Verbond, ‘Oude’ Testament) en de B’rit Chadashah (Tweede Verbond, ‘Nieuwe’ testament), de enige onfeilbare en gezaghebbende Woord van God is. We herkennen de goddelijke inspiratie van de Schrift en beschouwen het als de hoogste autoriteit voor leer en leven (Deuteronomium 6:4-9; Openbaring 3:1-6; Psalm 119:89, 105; Jesaja 48: 12-16; Romeinen 8:14-17; 2 Timoteüs 2:15, 3:16-17).

God
Wij geloven dat het Shema, “Hoor, Israël: de HERE is onze God; de HERE is één!” (Deuteronomium 6:4), leert dat God een samengestelde eenheid is, eeuwig bestaand in meervoudige eenheid, Echad [(Genesis 1:1) God, (Elohim: meervoud); Genesis 1:26: “Laat Ons mensen maken naar Ons beeld”; Genesis 2:24 Adam en Eva werden geschapen om ‘tot één vlees te zijn’ (Basar Echad)], dat Hij een persoonlijk God is die ons geschapen heeft (Genesis 1 & 2), en dat Hij bestaat uit drie gelijkwaardige Facetten: Vader, Zoon en Heilige Geest, zoals vermeld in Romeinen 8:14-17 (Vader, Messias – Zoon, en Geest) en Mattheüs 28:18-20 (dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest). En dat die drie zijn Één! (1 Johannes 5:7)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s