Bijdrage/giften

Symbool recessie

Voor de maandelijkse bijdrage en/of giften voor
Gemeenschap Shalom Yeshua te Schipluiden.

t.n.v. Stichting The Voice
bankrek. NL60ABNA0521947944
o.v.v. maandelijkse bijdrage Shalom Yeshua – of –
gift Shalom Yeshua

Dokus cartoon collectezak

Wat betreft uw:

tienden

Gemeenschap/gemeenten van Shalom Yeshua, zullen nooit van u uw tienden vragen of verplichten. Wanneer u werkelijk een vaste bijdrage wilt leveren aan onze gemeenschap[pen], dan zal u ook hierin bevestigd worden vanuit vreugde te geven met uw financiën. Want de Here God heeft de blijmoedige gever lief!  U mag uw tienden geven, maar er is ook een mogelijkheid tot een vrijwillige gift/collecte na iedere bijeenkomst van Shalom Yeshua.

anbi_drukwerk_voorbeeld

Onze Stichting is ANBI gerechtigd, zodat u teruggave van de belasting kan krijgen i.v.m. de giften die u aan onze Messias belijdende gemeenschap geeft!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s