Introductie Sjaloom Jeshoea – Shalom Yeshua 2021

Welkom bij Sjaloom Jeshoea – Shalom Yeshua – Messiaanse Gemeenschap; voor zowel gelovige Joden en niet-Joden in Yeshua HaMaShiach.

We zijn de gemeenschap begonnen, omdat:

1. We de Sabbat [op zaterdag] willen houden/vieren.

2. We de Bijbelse feesten willen [mee]vieren in het licht van Yeshua´s profetische vervullingen.

3. We gemeenschap willen hebben met Jeshoea/Yeshua/God, [het Woord], met elkaar in de Heilige Geest [Ruach HaKodesh] en er voor een ieder die in Yeshua geloofd en zich aan De Vader en Hem onderwerpt, er geen scheiding meer is op grond van ras, nationaliteit, kleur, zoals de thora en de genadeliefde leert.

4. We een ´eindtijd´ boodschap hebben voor iedereen, betreffende Yeshua HaMaShiach spoedige wederkomst. Ephraim (Gelovigen in de genade door Yehua zonder thora) en Juda (gelovigen in HaShem zonder Yeshua) vinden hier een yeshiva om weer to een Am Israel te groeien.

5. We nog mensen tot Yeshua willen brengen, via de verkondiging van het Evangelie, m.b.t. Zijn grote verzoeningswerk, waardoor ieder mens behouden [gered] moet [dient te] worden.

6. Rekening houdende met de voorschriften van de apostel Paulus [Sha`ul] over het samenkomen van de gemeente, willen we in de culturele-zetting van deze tijd gemeenschap zijn van gelovige Joden en niet-Joden in Yeshua HaMashiach.

7. We willen, de verantwoordelijkheid die we hebben t.o.v. elkaar, zoals dat in de eerste gemeente in het boek der Handelingen beschreven staat, in praktijk brengen.

anbi_drukwerk_voorbeeld

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s