Monthly Archives: September 2013

Rosh Hashana / Bazuinenfeest

Gisteren vierden wij Bazuinenfeest op onze shabbat dienst. En konden wij elkaar een gelukkig bijbels nieuwjaar toewensen. spijtig genoeg waren wij maar met zeven mensen, waaruit blijkt het gebrek aan kennis van het Profetische belang met betrekking tot Gods najaarsfeesten. Het zou fijn zijn wanneer u met ons deze feesten zou willen ontdekken en vieren, zeker nu Grote verzoendag (Yom Kippur) en het Loofhuttenfeest voor de deur staat deze maand. Wij gedenken dezen op onze komende vieringen op shabbat in september, de 14e en de 21e.

Hieronder een foto en een aantal filmpjes, waaronder een Engelstalige van broeder Lex, die een goede uitleg geeft over Yom Teruah (the day of Trumpets).

Broeder Martin blaast de Sjofar op Rosh Hashana 2013:

IMG_4494