God; Meervoudige Eenheid

Wij willen m.b.t dit punt geen meningsverschillen, twisten, en/of scheuringen hebben of doen ontstaan. Daar is geen tijd voor, want de tijd [van Zijn komst] is nabij!

“En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis.” (Genesis 1:26a)

“Want David zelf zegt in het boek der Psalmen: De Here heeft gezegd tot mijn Here: Zet U aan mijn rechterhand.” (Lukas 20:42)

Sommigen trachten verwarring en divisie te scheppen m.b.t. Gods meervoud, terwijl hij tevens Een [Echad] is. Men beticht Gods meervoudigheid [Ons] van 3 godendom. Maar juist het loskoppelen van de Vader, de Zoon, en de Geest, bewerkt dit 3 godendom en verbreekt de Echad [Eenheid] van God. Daarom heb ik getracht dit schematisch duidelijk te maken. Oordeelt u zelf.

godheid

“Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.” (Filippenzen 2:5-8)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s