Monthly Archives: November 2012

Introductie ‘Shalom Yeshua’

Welkom bij Shalom Yeshua – Messias Belijdende Gemeenschap

Onze Messias-Belijdende Gemeenschap (voor zowel gelovige Joden en niet-Joden in Yeshua/Jezus) is: ´Shalom Yeshua´ (Vrede van Jezus, Yeshua´s vrede).

We zijn de gemeenschap begonnen, omdat:

1. We de Sabbat [op zaterdag] willen houden/vieren.

2. We de Bijbelse feesten willen [mee]vieren in het licht van Yeshua´s profetische vervullingen.

3. We gemeenschap willen hebben met Yeshua/God, [het Woord], met elkaar in de Heilige Geest [Ruach HaKodesh].

4. We een ´eindtijd´ boodschap hebben voor iedereen, betreffende Yeshua HaMaShiach spoedige wederkomst.

5. We nog mensen tot Yeshua willen brengen, via de verkondiging van het Evangelie, m.b.t. Zijn grote verzoeningswerk, waardoor ieder mens behouden [gered] moet [dient te] worden.

6. Rekening houdende met de voorschriften van de apostel Paulus [Sha`ul] over het samenkomen van de gemeente, willen we in de culturele-zetting van deze tijd gemeenschap zijn van gelovige Joden en niet-Joden in Yeshua HaMashiach.

7. We willen, de verantwoordelijkheid die we hebben t.o.v. elkaar, zoals dat in de eerste gemeente in het boek der Handelingen beschreven staat, in praktijk brengen.