Introductie Shalom Yeshua

In memoriam

René van Dijk
13 november 1963 – 28 februari 2017

Sjalom chaverim vrede zij U broeders en zusters.

Het is alweer anderhalve week geleden dat wij onze geliefde broeder
Laurentius – Rene´ van Dijk naar zijn laatste rustplaats moesten brengen,
wij moeten er nog steeds aan wennen dat wij hem hier niet meer spreken maar straks in het Vaderhuis dan zullen wij hem weer spreken en met hem wandelen hoe het pressies zal zijn? Kijk naar de toekomst
1 Korinthe 15: 51 – 55 het komt goed als wij net als Rene´ ondanks alles
vol vertrouwen op onze Heiland doorgaan.

Wij zien er naar uit U jou weer te ontmoeten maar vooral Yeshua
samen zingen en bidden tot Gods eer.

Onze broeder Jan Jaap zal, zo de Eeuwige wil en wij leven, ons weer in de lofprijs begeleiden als U jij een lied of getuigenis hebt laat het aan het begin van de dienst even weten alles tot Gods eer.

Zo als altijd beginnen wij om 14 uur 13 uur 30 is de zaal open.

Broeder Jan Jaap zal spreken over Henoch wat eerder geplant was
maar door het overlijden van onze broeder is uitgesteld . maar toen.

Maandag 10 april vieren wij met de groep in Pijnacker samen de Seider
we beginnen om 17 uur zaal open 18 uur 30.
In de Beatriksschool Juliana laan 2 te Pijnacker
voor meer info 06 41018054. of 06 13379800 Geef U zo snel mogelijk op
dan kunnen wij op U jou rekenen.
Als U jij iets wil maken of meebrengen voor de koffie of de maaltijd
dan is dat fijn alles wat in liefde gedaan wordt is God welgevallig
en daar zal Hij zeker Zijn zegen aan geven..

IK roep iedereen op om voor de komende Samenkomst. Pesach en de toekomst van de gemeente te bidden, om de wil in deze van de Eeuwige te zoeken, vooral ook voor Israël en wat verder in Uw hart gegeven is.

Ontvang alle de zegen en rust van onze Heiland Yeshua.

Tot A S. Sjabbat
Jan Jaap La Porte en Alie en Martin Meyer.
——————————

Welkom bij Shalom Yeshua – Messias Belijdende Gemeenschap

Onze Messias-Belijdende Gemeenschap (voor zowel gelovige Joden en niet-Joden in Yeshua/Jezus) heet: ´Shalom Yeshua´ (Vrede van Jezus, Yeshua´s vrede).

We zijn de gemeenschap begonnen, omdat:

1. We de Sabbat [op zaterdag] willen houden/vieren.

2. We de Bijbelse feesten willen [mee]vieren in het licht van Yeshua´s profetische vervullingen.

3. We gemeenschap willen hebben met Yeshua/God, [het Woord], met elkaar in de Heilige Geest [Ruach HaKodesh].

4. We een ´eindtijd´ boodschap hebben voor iedereen, betreffende Yeshua HaMaShiach spoedige wederkomst.

5. We nog mensen tot Yeshua willen brengen, via de verkondiging van het Evangelie, m.b.t. Zijn grote verzoeningswerk, waardoor ieder mens behouden [gered] moet [dient te] worden.

6. Rekening houdende met de voorschriften van de apostel Paulus [Sha`ul] over het samenkomen van de gemeente, willen we in de culturele-zetting van deze tijd gemeenschap zijn van gelovige Joden en niet-Joden in Yeshua HaMashiach.

7. We willen, de verantwoordelijkheid die we hebben t.o.v. elkaar, zoals dat in de eerste gemeente in het boek der Handelingen beschreven staat, in praktijk brengen.

anbi_drukwerk_voorbeeld

6 thoughts on “Introductie Shalom Yeshua

 1. jan jaap la porte

  Sjalom chaverim – vrede zij met U broeders & zusters,
  Dinsdagmiddag 28/2/2017 om 13 uur 37 is onze geliefde broeder en mede oudsten vredig ontslapen en naar wij geloven bij onze Heiland thuisgekomen. In zijn omstandigheden werd gesteld dat hij niet ouder zou worden dan 35 jaar, hij is 52 jaar mogen worden in zijn geval een groot wonder. Hij is door de jaren heen voor vele die pijn of verdriet hadden een troost en bemoediging geweest en voor de gemeenschap was hij een bindende factor. Voor onze geliefde Emma die al heel lang voor hun huwelijk voor Rene´ boodschappen deed en voor hem zorgden zal hem zeer missen en wij met haar. Wij vragen U gebed voor haar en bemoediging.
  Aanstaande Sjabbat zal op ons bekende adres de Fiering gewoon doorgaan wat een gebed en gedachtenis dienst zal zijn. Van harte hopen wij dat U zo mogelijk met ons wil zijn. Het adres is de schelp bijzaal van de Jacobus kerk Burgemeester Musketiers singel 29 te Schipluiden.
  De zaal is zoals gebruikelijk om half twee open. Voor meer info 06 13379800. Denkelijk kan ik U dan ook meer mee delen over de uitvaart en waar deze zal plaatsvinden. Namens iedereen
  Baruch ha ssheem brachot
  Martin G Meyer.

  Reply
 2. Jan Jaap La Porte

  Aanstaande Sjabbat, 4-3-2017 zal op ons bekende adres de viering gewoon doorgaan wat een gebed en gedachtenis dienst zal zijn.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s